Genel Tababet branşımızda Hastanın genel muayenesi yapılır. Elde edilen tıbbi bulgular neticesinde hastaya teşhis konularak tedavileri düzenlenir ve hasta hastalığı hakkında bilgilendirilir. Daha sonra tedavisi düzenlenir.

Eğer hastada uzmanlık gerektiren bir hastalık mevcut ise hasta ilgili uzmana yönlendirilir.

Bu branşımızda ayrıca iş ve işçi sağlığı ile ilgili hizmetler sunulmakla birlikte;